xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> shahab-news.com : RSS Fri, 22Feb201916:07:45 +0330 shahab-news.com shahab-news.com قصیده‏ای از حیران یزدیدر استقبال قصیده مرآت الصفای خاقانی http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=328مقدمـه زندگی حیران یزدی ملّا غلامرضا یزدی متخلّص به «حیران» از شعرا و خوش‌نویسان سده سیزدهم و اوایل سده چهاردهم و از گویندگان دوره بازگشت ادبی است. بنابر نوشته‌ تذکره میکده،‌که درباره‌ شعرای یزد در دوره‌ قاجاریه نوشته شده است، وی فرزند ملّا اسمـاعیل کفّاش است. حیران با توجّه به استعداد فطری در کسب علم و دانش از پرداختن به شغل پدر خودداری کرده و به کسب علم و دانش در کسوت طلبگی پرداخت. تمام عمر خود را در مصلّای صفدرخان یزد به سر برد و با ارباب علم و دانش و اصحاب آداب و رسوم، همنشین شد. وی با آنکه در سلک طلّاب علوم دینی بود شب و روز با شعرا و ظُرفا در رفت و آمد بود. او علاوه بر شاعری خطّ نسخ را نیکو می‌نوشت و زندگی خود را از طریق کتابت تأمین می‌کرد.[1] «وی در دوره محمّد ولی میرزا حاکم یزد می‌زیست و به مدح او می‌پرداخت.» shahab-news.com شینیۀ در مدح و منقبت امام رضا(علیه السلام) http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=327در فصلنامۀ وزین «میراث شهاب» مقاله‌ای با عنوان «پیر تعلیم» (صد و ده استقبال از قصیدۀ شینیۀ خاقانی) نوشتۀ سید رضا باقریان موحد منتشر شده است (باقریان موحد، 1390: 102-77). نویسندۀ محترم پس از دوسال مقاله‌ای دیگر با عنوان «تکملۀ پیر تعلیم» در همان نشریه به چاپ رساند (باقریان موحد، 1392: 246-240)؛ چنان‌که از عنوان مقالۀ دوم پیداست، این مقاله ادامۀ بحث مقالۀ اول، البته به همراه یک شینیۀ کامل از شرعی شیرازی شاعر قرن یازدهم هجری است.shahab-news.com قصيده ي عاشورايي از صائب تبريزي http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=323قصیده‌اي در مصیبت حضرت سیّدالشّهدا (عليه السلام) از صائب تبریزی که در تصحیح شش جلدی استاد قهرمان نیست.shahab-news.com تضمین هفت‌بند کاشی از: میر ضامن علی http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=318میرزا عبدالله افندی، کتابشناس برجستۀ عصر صفوی بر این باور است که سه نفر در تشیّع ایران نقش داشتند: شیخ حسن کاشی (سده 7- 8)، علّامه حلّی (م726)، محقّق کرکی (م940). این سخن، حقّ است و بدون تردید افندی آن را از سر علم و اطّلاع گفته است.shahab-news.com تصحيح جديد ديوان صباحي بيدگلي از روي هفت نسخه خطي http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=277انتشارات اسوه منتشر كرد:تصحيح جديد ديوان صباحي بيدگلي از روي هفت نسخه خطيshahab-news.com قطعاتِ مولانا کاتبی تُرشیزی(م 839ق) http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=255پیش‌تـر در مقالـه‌ای با عـنوانِ «کاتبی تُرشیزی؛ زندگی و شعر او» در فصل‌نامۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (نامۀ انجمن، ویژۀ ادبیات، سال نهم، شمـارۀ اوّل و دوّم، بهار و تابستان 1388 شمسی) به بازبینـی در زندگـی و شعر این سخن‌پرداز شاخصِ عـصر تیموری (807-913ق) پرداختم وبا توجّه به کلیات دیوان وی _که قسمتِ عمدۀ آن، تا به امروز، هنوز در صورت دستنویس باقـی مانده_ و شماری کُتُبِ تذکره و دواوینِ شاعرانِ آن عصر _که در سال‌های اخیر به چاپ انتقادی و علمـی رسیده‌اند_ آگاهی‌های تازه‌ای از تاریخ ادبیّات تیموری به دسـت آمد و در آن نوشتار درج شدshahab-news.com سبـــعۀ سيّــــاره هفت‌بند در جواب هفت‌بند كاشی http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=252این پژوهش با بررسی میراث ارزشمـند ادبیات فارسی در آثار چاپ سنگی هند، یکی از سروده‌های ناشناخته در مدح و منقبت حضرت علی(ع)در شبه‌قاره را شناسایی و معرفی نموده است. سبعۀ سيّاره ترکیب‌بندی از میرزا قاسم‌علی اخگر حیدرآبادی که در اقتفا و تضمین از سرودۀ ارزشمـند هفت‌بند ملاحسن کاشی سروده شده و تا کنون در فرهنگ و ادب ایران‌زمین مورد شناسایی و عنایت قرار نگرفته استshahab-news.com قصیده و قطعه در دیوان حالتی http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=249قاسم بیک ترکمان متخلص به حالتی از شاعران عصر صفوی است. او در سرودن انواع قالبهای شعری مانند: غزل، قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی، مهارت بسیار دارد و در هر یک به گونه ای ابداع و نوآوری خود را نشان داده استshahab-news.com ‌حالتي، وقوع‌گوي نوپرداز http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=247قاسم بيک ترکمان متخلص به حالتي از شاعران اوايل قرن دهم هجري است که در دورة شاه طهماسب صفوي مي‌زيسته است. وي از جمله شاعران مستعد و توانمند پيرو مکتب وقوع است که ديوان اشعارش همچنان به صورت نسخه خطي باقي مانده است. وي در سرودن انواع قالب‌هاي شعري مهارتي تام دارد؛ اما غزليات ناب عاشقانه‌اش که بر مبناي روابط ميان عاشق و معشوق و جزييات آن شکل مي‌گيرد از برجستگي چشمگيري برخوردار است و بدون شک مطالعه و بررسي آن مي‌تواند بيانگر زواياي پنهان سير غزل در شعر فارسي باشدshahab-news.com پير تعليم ***صد و ده استقبال از قصيده شينيه خاقاني*** http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=233در طول تاريخ ادبيات فارسي، شاعران بسياري بر اين چکامه نظيره سروده‏اند. به گفته امري شيرازي(قرن دهم)، نظامي گنجوي اولين شاعري است که بر اين قصيده، نظيره ساخته بوده که متأسفانه به دست ما نرسيده است.shahab-news.com بررسي نسخه‌هاي خسرو و شيرين(با تأکيد بر شيرين و خسرو هاتفي) http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=230مولانا عبدالله هاتفي خرجردي، از شاعرانِ بزرگ اواخر دوره‌ تيموري و اوايل عصر صفوي است. سال تولّد وي را با توجّه به ملاقاتش با شاه اسماعيل صفوي که در سال 916ق و در 94 سالگي شاعر اتّفاق افتاده، بايد 822ق دانست.shahab-news.com گوهري هروي (1256ق) شاعر، خوشنويس، کاتب قرآن، منقبت‌سرا http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=229محمدابراهيم گوهري، فرزند ملا آقا بابا بن حسن هروي، شاعر و خوشنويس بزرگ شهر هرات است که در طول عمر پربار خود، هميشه در راستاي احياي فرهنگ منقبت سرايي، منقبت‏نويسي و منقبت‏خواني تلاش مي‏کرد. حاصل اين مجاهدت علمي و فرهنگي او، سرودن شصت هزار بيت در حمد و نعت و منقبت و مصيبت اهل‌بيت و کتابت چند صد هزار بيت شعر در مناقب چهارده معصوم مي‏باشدshahab-news.com تأثير سعدي شيرازي بر ادبيات تعليمي ترکيه http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=218بوستان و گلستان سعدي در قرن چهارده ميلادي از منابع اصلي تأثيرگذار بر شعرا و نويسندگان زبان و ادبيات ترکي بوده است.shahab-news.com انجمن ادبی فیض (بخش دوم) http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=211بخش نخستین این مقاله، ‌در معرفی انجمن فیض، حاوی قسمتی از مطالب در شناسایی این نهاد فرهنگی در شبه قاره هند در شمـاره پیشین نشریه میراث شهاب به خوانندگان گرامی تقدیم شدshahab-news.com سلطان محمّدصدقی استرآبادی http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=202مولانا سلطان محمد،متخلص به صدقی، از عالمان و شاعرانِ شیعی‌مذهب، اواخر قرنِ نهم، در استرآباد پا به عرصۀ گیتی نهاده است.shahab-news.com انجمن‌هاي ادبي هند انجمن ادبي فيض (بخش نخست) http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=190نشست‌ها و انجمن‌هاي ادبي از رخدادهاي مهم اجتماعي فرهنگي، ‌علمي و بعضاً سياسي در يک جامعه است. قرن‌هاي پياپي رواج پارسي در هند موجب شده است بسياري از محافل و مجالس ادبي در اقصا نقاط شبه قاره تشکيل گرددshahab-news.com ملا مهدي استرآبادي؛غزل‌پرداز دورة تيموري http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=183در نهايت خوش طبعي و ملايمي، فقر و مسكنت را با كمال فهم و فضيلت جمع نمودهshahab-news.com