xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> shahab-news.com : RSS Fri, 22Feb201916:07:32 +0330 shahab-news.com shahab-news.com سفرنـامه حجـاز و عتبـات http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=234حسـام الشعراء مشتريshahab-news.com ترجمة سفرنامة چين مستر اليس http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=182كتاب چين، ترجمة فارسي از متن انگليسي است. اين سفرنامه را فردي اروپايي به نام مستر اليس ـ كه در 14 شعبان سال 1231ق با كشتي عازم چين شده و پس از حدود يك سال در 14 رمضان سال 1232ق از چين به انگلستان مراجعت نموده بودـ به زبان انگليسي نگاشته است. shahab-news.com